Contact
   |   
Informatii utile
   |   
Portofoliu
contact rapid: 0720.822.231 sau 0764.104.754
bransamentelectrice@yahoo.ro
1.1.Avizul tehnic de racordare
Aviz tehnic de racordare pentru spatii noi, acte necesare Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente, schimbare de titular fara modificare de putere, acte necesare Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita separatie, acte necesare Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita spor de putere, acte necesare Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare Aviz tehnic de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare Avizul tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele conditii
Avizul tehnic de racordare este avizul scris valabil numai pentru un anumit amplasament, care se emite de operatorul de retea la cererea unui consummator, asupra posibilitatilor si conditiilor de racordare la reteaua electrica, in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor, prevazute la solicitarea avizului.
Avizul tehnic de racordare se obtine de la SC ENEL SA de catre beneficiar in urmatoarele situatii:
 • Detineti o constructie noua, nealimentata cu energie electrica;
 • Detineti un spatiu sau o locuinta, si doriti suplimentare de putere(kw);
 • Daca ati inchiriat sau ati cumparat un spatiu sau o locuinta;
 • Consumatori Sezonieri
 • Daca doriti modificarea sau extinderea instalatiei electrice de utilizare existenta;
 • Daca sunteti subconsumator si doriti sa va separati dintr-un mare consumator, ca sa puteti incheia contract de furnizare de energie electrica cu SC ENEL SA.agricole).
Pentru obtinerea avizului de racordare solicitantul se adreseaza operatorului de retea:
 • direct;
 • prin imputernicit legal;
 • prin proiectant de specialitate;
 • prin furnizor.
Aviz tehnic de racordare pentru spatii noi, acte necesare:
 • chestionar (cerere-formular de la ENEL);
 • mandat gratuit (formular de la ENEL);
 • act de proprietate teren;
 • act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic);
 • certificat de inmatriculare sau cod fiscal(pentru agenti economici-persoane juridice);
 • autorizatie de constructie;
 • certificat de urbanism;
 • aviz de amplasament eliberat de SC ENEL SA;
 • planuri de situatie sc. 1:500; sc. 1:2000;
 • Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor sau dovada inceperii lucrarilor de constructie de la Primarie.
Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente, schimbare de titular fara modificare de putere, acte necesare:
 • chestionar (cerere-formular de la ENEL);
 • mandat gratuit (formular de la ENEL);
 • act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic);
 • certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice);
 • act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege. Contractul de inchiriere sau comodat va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de accord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului, costurile fiind suportate de acesta;
 • factura de energie sau cod ENELTEL(de pe factura).
Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita separatie, acte necesare:
 • chestionar (cerere-formular de la ENEL);
 • mandat gratuit (formular de la ENEL);
 • act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic);
 • certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice);
 • act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere sau comodat va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de accord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului, costurile fiind suportate de acesta.
Aviz tehnic de racordare pentru spatii existente pentru care se solicita spor de putere , acte necesare:
 • chestionar (cerere-formular de la ENEL);
 • mandat gratuit (formular de la ENEL);
 • act de identitate (pentru persoana fizica-consumator casnic);
 • certificat de inmatriculare sau cod fiscal (pentru agenti economici-persoane juridice);
 • act de detinere al spatiului: act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere sau comodat va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de accord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele chiriasului, costurile fiind suportate de acesta;
 • factura de energie sau cod ENELTEL(de pe factura).
Aviz tehnic de racordare pentru un consumator care se separa dintr-un mare consumator, spatii existente, acte necesare:
 • chestionar (cerere-formular de la ENEL);
 • mandat gratuit (formular de la ENEL);
 • chestionar energetic cu anexa tip;
 • lista de receptoare - se nominalizeaza cu puteri si tensiuni de alimentare;
 • plan de releveu incinta 1:500 cu indicarea pozitiei locului de consum;
 • schema monofilara a tabloului general;
 • actele societatii(certificate de inmatriculare, act de identificare fiscala);
 • titlu de proprietate asupra imobilului(teren+constructie);
 • planuri de incadrare in zona scara 1:500, 1:2000;
 • adresa din partea titularului de contract prin care acesta declara daca cedeaza sau nu viitorului consumator-solicitantul separatiei-din puterea sa contractata.
Aviz tehnic de racordare pentru subconsumatori, spatii existente, acte necesare:
 
Solicitarea avizului de racordare se face de catre titularul de contract
 
(1) Date consumator (titular de contract):
 • adresa de solicitare a avizului tehnic de racordare;
 • chestionar energetic cu anexa tip, cu situatia existent si in perspective pentru max.5ani- se completeaza atat pentru platform cat si defalcat pentru titularul de contract si toti subconsumatorii aferenti;
 • lista de receptoare- se nominalizeaza cu puteri si tensiunu de alimentare;
 • plan de releveu incinta sc1:500 cu indicarea locului de consum si cu delimitarea imobilului(constructie, teren) detinute de subconsumator;
 • schema monofilara a tabloului general;
 • actele societatii (certificat de inmatriculare, act de identificare fiscala);
 • act de detinere al spatiului- act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege.Contractul de inchiriere va fi insotit de declaratia autentificata a proprietarului, prin care acesta este de acord cu incheierea contractului de furnizare a energiei electrice pe numele societatii chiriase;
 • Planuri de incadrare in zona sc1:500, sc1:2000;

 
Titularul de contract va specifica in adresa daca solicita furnizorului de energie electrica spor de putere pentru alimentarea subconsumatorului sau daca se incadreaza in puterea contractata si dupa aparitia respectivului subconsumator.
 
(2) Date subconsumator:
 • actele societatii (certificate de inmatriculare, act de identificare fiscala);
 • act de detinere al spatiului- act de proprietate, contract de inchiriere sau alte acte prevazute de lege, la care se adauga acordul titularului de contract pentru alimentare cu energie electrica a subconsumatorului din instalatiile sale si de cedare putere absorbita din cota proprie catre subconsumator.
Avizul tehnic de racordare isi inceteaza valabilitatea in urmatoarele conditii:
 • expira perioada pentru care a fost emis;
 • se modifica datele locului de consum sau ale utilizatorului(energetic, de identificare sau de patrimoniu) care au stat la baza emiterii lui;
 • avizele legale solicitate prin certificatul de urbanism, respective autorizatia de construire pentru obiectivul utilizatorului si/sau pentru instalatia de racordare, emise ulterior emiterii avizului tehnic de racordare, impugn schimbarea solutiei de racordare la reteaua electrica;
 • in termen de 3luni de la emitere, daca nu a fost achitat tariful de racordare si incheiat contractul de racordare sau, dupa caz, contractul pentru distributia ori furnizarea energiei electrice sau formele de angajare a executarii lucrarilor din aval de punctul de delimitare, necesare pentru racordarea la reteaua electrica(termenul stabilit in cadrul Regulamentului, functie de tensiunea punctului de racordare).