Contact
   |   
Informatii utile
   |   
Portofoliu
contact rapid: 0720.822.231 sau 0764.104.754
bransamentelectrice@yahoo.ro
Contractul De Furnizare Al Energiei Electrice
Documente necesare:
  • copie a avizului tehnic de racordare;
  • copie certificat de inregistrare la Registrul Comertului, daca este cazul;
  • act de proprietate teren (unde este cazul);
  • act de identitate(unde este cazul);
  • autorizatie de constructive (unde este cazul);
  • certificat de urbanism (unde este cazul);
  • act de detinere al spatiului;
  • proces verbal de receptie la terminarea constructiei(unde este cazul);
  • nota de intocmire contract.